Oświadczenie PTF

Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w sprawie pisma Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska dotyczącego KOSF do Ministra Zdrowia

pismo3