Opinia Biura Analiz Sejmowych

Przyjęte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty rozwiązanie polegające na znacznym odłożeniu w czasie wejścia tej ustawy, po to tylko aby móc ją nowelizować, zanim wejdzie w życie jest nieuzasadnione.” – czytamy w opinii Biura Analiz Sejmowych. “(…) w przypadku braku propozycji zmian merytorycznych w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty, a z taką sytuacją mamy do czynienia w druku 285, wydaje się logiczne uchylenie tej ustawy.

Jak się okazuje BAS wydaje opinię, że wydłużenie vacatio legis nie ma sensu (nawet zakładając, że tezy w uzasadnieniu są słuszne). Zgadzamy się całkowicie! Pozostała część opinii koncentruje się na alternatywnym rozwiązaniu – zupełnie niepotrzebnie. Rozwiązaniem jest wejście w życie obowiązującej ustawy. Przecież samo uzasadnienie złożenia druku 285 również jest absolutnie bezzasadne, co wielokrotnie wyjaśnialiśmy i na łamach prasy i w rozmowach z decydentami.