Odpowiedź ZG PTF dotycząca stanowiska Zarządu SFP

W związku z zamieszczonym ( http://bit.ly/stanowisko-zarzadu-SFP ) stanowiskiem Zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, w którym występują rozliczne nieścisłości i przeinaczenia, Zarząd Główny PTF chciałby poinformować, że:

1. SFP  podaje, że PTF złożył protest na ręce Ministra Zdrowia.

Odp. Zarząd Główny PTF złożył skargę  w związku z wyborem na Konsultanta Krajowego Pana  dr Zbigniewa Wrońskiego na ręce Premiera RP, nie zaś na ręce Ministra Zdrowia.

 

2. SFP podaje, że do Ministra Zdrowia wpłynął protest Konsultantów Wojewódzkich.

Odp. Zarządowi Głównemu PTF nic nie wiadomo na temat protestu Konsultantów Wojewódzkich. Zarząd Główny PTF nie afiliował takiego protestu i nie współuczestniczył w jego redagowaniu. Na ręce Zarządu Głównego nie wpłynęło tez żadne pismo informujące o takim proteście.

 

3. SFP nie rozumie, dlaczego kwestionowana jest decyzja Ministra Zdrowia.

Odp. Zarząd Główny PTF nie kwestionuje prawa do decyzji Ministra Zdrowia, wyraża jedynie wątpliwość, co do merytorycznych przesłanek związanych z wyborem. Uzasadnienie tych wątpliwości  ZG PTF zawarł w przesłanym piśmie do Premiera RP.

 

4. SFP zarzuca małostkowość i nietaktowność protestu.

Odp. Zarząd Główny PTF pozostawia to opinii środowiska.

Bez komentarza Zarząd Główny PTF pozostawia też  wynurzenia dotyczące możliwych frustracji jako obelżywe w stosunku do członków PTF i byłego Konsultanta, świadczące o określonym  stylu SFP,  używanym z premedytacją w pismach otwartych.

 

5. SFP podaje, że protest nie jest odzwierciedleniem panujących nastrojów w naszym środowisku.

Odp. Zarząd Główny PTF rozumiał zawsze środowisko fizjoterapeutów jako wspólne, nawet przy występujących znacznych różnicach zdań. ZG PTF  z przykrością musi stwierdzić, że przesłane pismo jest właśnie wynikiem nastrojów w środowisku.  SFP musi przyjąć, że nie jest ani jedynym  ani największym reprezentantem środowiska.

 

6. SFP uważa, że działania, które przedostają się do opinii publicznej mogą skutecznie osłabić pozycję negocjacyjną w procesie regulacyjnym zawodu

Odp. Do opinii publicznej przedostało się wiele działań, w tym  powstania SFP i innych stowarzyszeń, wskazujących na  występujące różnice w środowisku. ZG PTF pragnie zauważyć, że w środowisku negowana jest także sama potrzeba procesu regulacyjnego zawodu.

 

7. SFT podaje zalety obecnego Krajowego Konsultanta

Odp. Zarząd Główny PTF przedstawił wątpliwości związane z wyborem Krajowego Konsultanta w piśmie skierowanym na ręce Premiera RP. Do Zarządu Głównego PTF nie przemawiają też argumenty przedstawione przez SFP dotyczące Konsultanta Krajowego i jego zaszczytnej funkcji członka komisji rewizyjnej SFP, czy też ukończenia kursów podyplomowych.

 

8. SFP podaje jako nieprawdziwy fakt zatrudnienia pana Doktora Zbigniewa Wrońskiego w Instytucie Reumatologii

Odp. Zarząd Główny PTF z ubolewaniem przyjmuje nieprawdziwe informacje zamieszczone na stronach Ministerstwa Zdrowia  stwierdzające możliwą  zależność służbową Pana doktora Zbigniewa Wrońskiego od Krajowego Konsultanta w dziedzinie rehabilitacji.

 

9. SFT podaje, że poprzedni Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii zniszczył platformę porozumienia z lekarzami rehabilitacji

Odp. Zarząd Główny PTF pragnie poinformować, że dysponuje wypowiedziami członków Zarządu Głównego SFP wyrażających negatywne opinie o lekarzach rehabilitacji.

Zarząd Główny PTF nie znalazł oficjalnych wypowiedzi członków Zarządu Głównego PTF wyrażających negatywne opinie o lekarzach rehabilitacji.

Zarząd Główny PTF z zadowoleniem przyjmuje wyrażoną w stanowisku Zarządu SFP dumę, która w znaczny sposób może zmniejszyć dotychczasowe pomijanie i niedowartościowanie członków Zarządu SFP, co w zasadniczy sposób przyczyni się do lepszej współpracy.