Obniżone wpisowe dla członków PTF

Komitet Organizacyjny III Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego Czasopisma „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” nt. Współczesne metody profilaktyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów (Warszawa, 11-12 września 2015 r.), informuje o obniżeniu opłaty wpisowej dla członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii  – do kwoty 245zł (z 295zł). Strona Kongresu.