Nadzwyczajne zebranie Prezydium Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów

29 lipca 2016 r. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów podjął decyzję (i przesłał informację do zainteresowanych) o zwołaniu nadzwyczajnego zebrania Prezydium Komitetu, które odbędzie się 3 sierpnia 2016 roku o godz. 13:00 w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15.
Tematem posiedzenia będzie system informatyczny Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów oraz możliwości i rozwiązania jakie przedstawi przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.
W posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów udział weźmie Pan Zbigniew Bidziński – Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego a także przedstawiciel Wydziału Informatyki Ministerstwa Zdrowia. Z powodu nieobecności Pani Katarzyny Chmielewskiej – Dyrektora Departamentu w spotkaniu weźmie Pani Beata Dmowska – Starszy Specjalista.