Mamy nowych specjalistów!

W dniach 7-8 czerwca 2017 roku, w Warszawie odbyły się egzaminy specjalizacyjne w dziedzinie fizjoterapii. Wymagania postawione przez komisję były bardzo wysokie, zaś egzamin zdała mniej niż połowa ubiegających się o tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapeuty.

Wszystkim, którzy pomyślnie przeszli ostatni etap wieloletniej pracy, nauki i wyrzeczeń Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie gratuluje ciesząc się, iż poziom wykształcenia polskich fizjoterapeutów stale się zwiększa.