XII Konferencja PTF zakończona

XII edycja Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „Perspektywy rozwoju fizjoterapii” dobiegła końca.

W Hotelu Fabryka Wełny odwiedziło nas blisko 400 osób, to absolutny rekord frekwencji, gdy spotkanie w Pabianicach trwało dwa dni.

Zaprezentowano 90 wystąpień i 50 plakatów, w piątek i sobotę odbywały się warsztaty. W konferencji uczestniczyło także rekordowo wiele, bo blisko 40 firm. Podobnie rzecz się miała z bankietem, w którym uczestniczyło aż 170 osób (podczas ubiegłorocznego kongresu 144)!

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii za ciężką pracę w ostatnich miesiącach nagrodziło przewodniczącego i koordynatorów wojewódzkich Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapii. Wręczono też nagrody za rozwój kwartalnika Fizjoterapia Polska, obchodzącego swoje piętnastolecie.

Odbyły się posiedzenia ZG PTF i Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii (czwartek), Forum Dziekanów (piątek) i spotkanie z delegatami na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (sobota).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zaproszonym gościom za udział w tegorocznym wydarzeniu. Jak co roku gościć Państwa, to była dla nas przyjemność i nobilitacja.

Informujemy też, że certyfikaty i faktury za udział w konferencji zostaną przesłane na adres e-mail podany przy rejestracji do 2 grudnia.