Komunikat konsultanta dotyczący spotkania w dn.25.07

Uprzejmie informujemy, że w piątek, 25 lipca 2014 odbyło się w Warszawie z inicjatywy Konsultanta Krajowego w dziedzinie Fizjoterapii dr. Zbigniewa Wrońskiego, spotkanie przedstawicieli środowiska fizjoterapeutycznego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zarządów głównych Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Związku Zawodowego „Fizjoterapia”.

Celem spotkania było omówienie istniejących różnic w stosunku do złożonych Projektów Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty. Podjęto decyzję o powołaniu, pod patronatem Konsultanta Krajowego, środowiskowych zespołów roboczych, które w najbliższych miesiącach zajmą się pracami nad najważniejszymi aspektami związanymi ze wspólnym Projektem Ustawy.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd SFP zaapelował o wycofanie złożonego – przez Posłów PSL i PTF w dniu 22 lipca – Projektu Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty.

W trakcie spotkania uzyskaliśmy też zapewnienie ze strony Posłów PO, że natychmiast po przerwie wakacyjnej (około 25 sierpnia) zostanie przez Klub Parlamentarny PO złożony do „Laski Marszałkowskiej” Projekt Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty w wersji uzgodnionej wcześniej przez środowisko (projekt, który od blisko półtorej roku jest w gestii Ministerstwa Zdrowia).

Konsultant krajowy

 

 

Stanowisko ZG PTF

ZG PTF informuje, że w dn. 23.07.2014 został złożony poselski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty przy znaczącym udziale PTF. ZG PTF przyjmuje dalsze procedowanie w/w projektu  podejmując wszelkie możliwe rozmowy i dopuszczając rozwiązania zmieniające niektóre zapisy.

ZG PTF przyjmuje także w obecnej sytuacji politycznej możliwość procedowania projektu ustawy złożonego do Ministerstwa Zdrowia w kwietniu 2013 roku i zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań związanych z wypracowaniem kompromisu dotyczącego różnic zdań związanych z kompetencjami zawodowymi czy tez programem specjalizacji.