Kolejny projekt ustawy o zamianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Poseł Józefa Hrynkiewicz w imieniu grupy posłów PiS złożyła kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

ustawa111Jak czytamy w opisie zamieszczonym na stronie Sejmu RP: “Dotyczy przesunięcia o 3 miesiące terminu wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty; dokonania zmian w zakresie uprawnień zawodowych fizjoterapeutów z uwagi na zróżnicowany poziom ich kwalifikacji; zmiany przepisów dotyczących zasad uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, prowadzenia rejestru i zasad odpowiedzialności zawodowej, wykonywania przepisów dotyczących samorządu zawodowego i przeniesienia jego zadań do kompetencji wojewody; powołania Rzecznika i Komisji Odpowiedzialności Zawodowej”

Pełna treść projektu ustawy

Treść projektu ustawy ukazała się ok godz. 10:10, Zarząd Główny wkrótce wystosuje na jej temat oficjalny komunikat.