IOPTWH – sekcja w ramach WCPT

Międzynarodowa Organizacja Fizjoterapeutów dla Zdrowia Kobiet (IOPTWH) jest oficjalną podgrupą Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT) od 1998 roku. Członkowie IOPTWH to fizjoterapeuci zajmujący się zdrowiem kobiet lub terapią miednicy należący do krajowych stowarzyszeń będących członkami WCPT. W chwili obecnej członkami IOPTWH jest 25 stowarzyszeń krajowych z całego świata.
Zdrowie kobiet jest uznawane za ważną kwestię wymagającą inicjatyw globalnych. Kobiety mają specyficzne problemy ze zdrowiem wynikające z wielu czynników, w tym różnic biologicznych i płci oraz / lub nierówności między mężczyznami a kobietami. Niektóre przyczyny wpływające na zdrowie są unikalne dla kobiet, inne wpływają na kobiety w różny sposób lub też mają podobny wpływ zarówno na kobiety, jak i mężczyzn, ale ze względu na płeć kobiety mogą napotykać trudności z dostępem do opieki fizjoterapeutycznej.
Na całym świecie fizjoterapeuci stosują specjalistyczne metody w zakresie zapobiegania i terapii licznych stanów dotykających w szczególności kobiety. Obejmują one między innymi: nietrzymanie moczu, ciążę, ból miednicy, osteoporozę i inne związane z układem kostnym, leczenie piersi, układu sercowo-naczyniowego i inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego.
Misją IOPTWH jest poprawa opieki zdrowotnej kobiet na arenie międzynarodowej poprzez ułatwianie i promowanie najlepszej praktyki fizycznej terapii kobiet.

Cele IOPTWH to:

  • Rozwój współpracy między fizykoterapeutami zajmującymi się terapią kobiet na całym świecie;
  • Promowanie wyższych standardów i spójności praktyk w zakresie opieki zdrowotnej kobiet przez fizjoterapeutów;
  • Postęp w komunikacji i wymianie informacji między fizjoterapeutami;
  • Zachęcanie do badań naukowych i promowanie możliwości rozpowszechniania nowej wiedzy w dziedzinie zdrowia kobiet,
  • Pomoc krajom członkowskim WCPT w organizowaniu lokalnych sekcji zajmujących się zdrowiem kobiet.

Osoby, które chcą wspierać IOPTHW zapraszamy do kontaktu z sekretarz IOPTWH Melissą Davidson (secretary@ioptwh.wcpt.org). Fizjoterapeuci, członkowie PTF mogą obecnie należeć do grupy „Przyjaciele IOPTWH”.
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie http://www.wcpt.org/ioptwh

Dodatkowe informacje:
Uczestnicy Kongresu WCPT w Kapsztadzie, w RPA mogą wziąć udział w następujących imprezach zorganizowanych lub współorganizowanych przez IOPTWH:

  • 1 lipca – Pre-Congress Course – Management of Pregnancy-related Low Back and Pelvic Girdle Pain(co-organised by IOPTWH & the International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists)
  • 2 lipca – ‘Focus on’ seminar – pelvic floor (14.00-15.30), proposed by IOPTWH
  • 3 lipca – Focused symposium – paediatric pelvic floor (10.45-12.15) co-organised by IOPTWH & the International Organization of Pediatric Physical Therapists
  • 4 lipca – ‘Focus on’ seminar – bone health & fall prevention (10.45-1215) (proposed by IOPTWH)
  • 4 lipca – Networking session for women’s health and pelvic physiotherapists, hosted by IOPTWH (16.00-17.15).

Uczestnicy Kongresu WCPT będą mogli dowiedzieć się więcej o IOPTWH i jego działaniach na stoisku T11 w hali wystawienniczej przez cały czas trwania kongresu.

 

Informację przekazała

Darija Šćepanović

Vice-president of IOPTWH