Inne nazwisko na dyplomie, niż używane – rejestracja w KRF

W związku z licznymi pytaniami także od członków Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów przedstawił poważne obawy dotyczące prawidłowości procesu rejestracji, jakie miał w związku z tym, iż niektóre fizjoterapeutki noszą w tej chwili inne nazwisko, niż to, które widnieje na ich dyplomie.

Pragniemy wyjaśnić, iż ustawa o zawodzie fizjoterapeuty zobowiązuje rejestrujące się osoby do wpisania w formularzu nazwiska rodowego, czyli tego, które zgodnie z przyjętą doktryną i wykładniami sądów (nie ma w polskim prawie jednoznacznej definicji) widnieje na akcie urodzenia, a które w większości przypadków wyjaśnia czemu na dyplomie pojawiło się inne nazwisko niż obecnie używane.

Formularz rejestracyjny zawiera oświadczenie „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, które należy zaznaczyć, aby dokonać procesu rejestracji. Sama ustawa nie przewiduje przedkładania jakichkolwiek innych dokumentów, a wszelkie istotne wątpliwości w kwestii tożsamości osób mają rozstrzygać koordynatorzy wojewódzcy, ich opiekunowie, jak i cały Komitet.

Przy okazji zwracamy się z ogromną prośbą o dokładne wypełnianie formularza i przesyłanie kompletnych dokumentów. Najczęstszym błędem jest np. brak podpisu na dyplomach. Kolejnym jest brak podpisu osoby wydającej dyplom. W przypadku niektórych szkół niepublicznych konieczne jest konieczne załączenie programu nauczania.

Jeśli tak drobna i wydawałoby się oczywista kwestia wzbudza tak poważne wątpliwości, to tym bardziej obawiamy się, jakie kłopoty mogłyby się pojawić, gdyby przyszło dodatkowo rejestrować się w systemie w charakterze delegatów…