Informacja dla uczestników I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Studentów Fizjoterapii

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zgłoszenie Zespołu do I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Studentów Fizjoterapii, który będzie towarzyszyć XVII Kongresowi Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w Pabianicach (6-7.12.2019).

Zamieszczamy poniżej kilka informacji organizacyjnych:

 

1. Konkurs odbędzie się 6.12.2019 o godz. 11.30 w Sali Konferencyjnej (poziom -1; niski parter) Pabianickiego Centrum Medycznego, 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68. Rejestracja zgłoszonych zespołów jest możliwa od godz. 11.00. Prosimy zabrać ze sobą ważną legitymację studencką. Przewidywana godzina zakończenia to około 12.45. Ogłoszenie wyników odbędzie się w hotelu Fabryka Wełny, podczas Kongresu. Odzież wierzchnią prosimy zostawić w szatni, która mieści się na poziomie 0 (wysoki parter), przy wejściu głównym – szatnia jest bezpłatna.

2. W ramach opłaty za przystąpienie do Konkursu możliwy jest także udział jako uczestnik Kongresu. Rejestracja uczestników Kongresu odbywa się 6.12.2019 r. od godz. 8.00 w hotelu Fabryka Wełny, 95-200 Pabianice, ul. Grobelna 4.

3. Za udział w konkursie dla wszystkich jego Uczestników oraz zwycięskiego zespołu przewidziano nagrody ufundowane przez Sponsorów konkursu.

4. W razie jakichkolwiek pytań, problemów, itp. osobą do kontaktu jest dr Jakub Oberbek, nr tel. +48 608-534-249

Niech wiedza będzie z Wami !