Emma Stokes wybrana ponownie

Nasi delegaci na Walne Zgromadzenie WCPT poinformowali nas przed chwilą, iż Emma Stokes, dotychczasowa przewodnicząca WCPT została wybrana na to stanowisko na kolejną kadencję. W imieniu polskich fizjoterapeutów głosował dr Marek Kiljański, prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Gratulujemy serdecznie.