Dziękujemy za ustawę o zawodzie fizjoterapeuty

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty weszła w życie blisko dwa tygodnie temu. Czekamy nadal na rozporządzenia wykonawcze. Te, jak twierdzi konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii, dr Zbigniew Wroński, są już praktycznie gotowe, a w tej chwili trwają prace na dokumentacją uzupełniającą.

Liczymy, że więcej do przekazania w tej kwestii będziemy mieli po spotkaniu w Pabianicach, które odbędzie się za tydzień, 17 czerwca w Hotelu Fabryka Wełny w Pabianicach o godz. 13:00.

Zaraz po wejściu w życie ustawy złożyliśmy ogólne podziękowania osobom, które przyczyniły się do powstania ustawy. Dziś pragniemy złożyć imienne podziękowania tym, którzy pracowali nie tylko nad tym projektem, ale od lat nie ustawały w dążeniach by doprowadzić do ustawowego uregulowania zawodu fizjoterapeuty.

Pragniemy podziękować Pani Marii Suwalskiej, współzałożycielce i wieloletniej członkini ZG PTF. Ogromny i nieoceniony udział w doprowadzeniu do wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty mieli także (w kolejności alfabetycznej):

Jerzy Beck, Witold Cerkaski, Alicja Erdman, Krzysztof Gieremek, Wojciech Gruszczyński, Maria Jaruga, Maciej Jaruga, Czesław Jezierski, Wojciech Kiebzak, Marcin Krajczy, Norbert Krajczy, Lucjan Matluch, Małgorzata Marjańska, Jerzy Knap, Andrzej Permoda, Marek Pieniążek, Teresa Pop, Elżbieta Rajkowska-Labon, Leszek Wojdyła, Seweryn Toboła.

Osobne podziękowania kierujemy do posłów, którzy mieli największy wpływ na wejście w życie ustawy. Przede wszystkim dziękujemy posłowi Dariuszowi Dziadzio, który wniósł projekt ustawy do laski marszałkowskiej, przewodniczył Sejmowej Podkomisji Zdrowia i doprowadził do tego, iż ustawa została przegłosowana w Sejmie 25 września 2015 roku. Największą pomoc w procedowaniu ustawy zawsze otrzymywaliśmy od posła Rajmunda Millera. Wspierał on nasze dążenia zarówno w poprzedniej, jak i w obecnej kadencji Sejmu RP, niejednokrotnie stając w obronie fizjoterapeutów na mównicy sejmowej i wielokrotnie podczas posiedzeń komisji zdrowia.  Posłanka Krystyna Pawłowicz wspierała fizjoterapeutów już podczas posiedzeń Komisji Zdrowia poprzedniej kadencji, była jedną z nielicznych posłów PiS, którzy nie głosowali przeciw ustawie 25 września 2015 r. Pani poseł sprzeciwiała się jednoznacznie wszelkim nowelizacjom podpisanej przez Prezydenta RP ustawy, m.in. kierując listy do Ministra Zdrowia, miała ogromny udział uświadamianiu posłom Prawa i Sprawiedliwości wagi ustawy dla społeczeństwa. Podziękowania należą się też posłowi Jarosławowi Sachajko, który w tej kadencji Sejmu wziął na siebie dużą część ciężaru bronienia ustawy. Czynił to m.in. podczas konferencji prasowych i jedynego w tej kadencji posiedzenia sejmowej komisji zdrowia poświęconej fizjoterapeutom.

W końcu pragniemy podziękować wszystkim członkom Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: prezesowi Markowi Kiljańskiemu, wiceprezesom Janowi Szczegielniakowi i Zbigniewowi Śliwińskiemu, Markowi Woszczakowi, Renacie Szczepaniak, Grażynie Brzuszkiewicz-Kuźmickiej, Andrzejowi Czamarze, Ireneuszowi Hałasowi, Joannie Kałuży-Pawłowskiej, Krzysztofowi Kassolikowi, Jackowi Łuniewskiemu, Katarzynie Syrewicz oraz Marcinowi Szczepanikowi. Dziękujemy też niewymienionym wcześniej członkom ZG poprzedniej kadencji: Romualdowi Tokarskiemu, Sebastianowi Zduńskiemu i Markowi Żakowi oraz wszystkim członkom poprzednich Zarządów Głównych PTF.

Pragniemy też podziękować wszystkim zarządom oddziałów wojewódzkich oraz wszystkim członkom i sympatykom Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii za wkład jaki włożyli w rozwój PTF i zaufanie, które pozwoliło nam doprowadzić do uregulowania zawodu fizjoterapeuty, mimo licznych przeciwności i to nie tylko tych piętrzących się od lipca 2014 roku, ale barier, jakie trzeba było pokonać przez ostatnie blisko 30 lat…

Dziękujemy raz jeszcze!