Dr Svietlana Masgutova w Instytucie Fizjoterapii PO

6 grudnia 2014 r. odbyło się Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego z udziałem dr Svietlany Masgutovej oraz przedstawicieli firmy Bardo-Med z Krakowa.

6 grudnia 2014 r. odbyło się Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego z udziałem dr Svietlany Masgutovej oraz przedstawicieli firmy Bardo-Med z Krakowa.

Dr Svietlana Masgutova (The Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration – MNRI ® Method) wygłosiła  wykład pt. “Neurosensomotoryczna integracja odruchów u osób z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego”. Prelegentka jest autorem ponad 130 publikacji i bezspornym ekspertem w dziedzinie psychologii, edukacji, integracji neurosensomotorycznej odruchów oraz rozwoju opartego na ruchu.

Program neurosensomotorycznej integracji odruchów skierowany jest do dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju neuropsychoruchowym, w celu poprawy ich sprawności fizycznej oraz rozwoju poznawczego.

W swoim wystąpieniu dr Masgutova przedstawiła także swoje doświadczenia w pracy z zespołem stresu pourazowego u ofiar katastrof, konfliktów zbrojnych oraz  sytuacji traumatycznych.

Doskonałym uzupełnieniem bardzo ciekawego wykładu były praktyczne ćwiczenia, które przeprowadzała prelegentka z udziałem bardzo licznego audytorium.

Po zakończeniu części otwartej zebrania, odbyło się spotkanie członków PTF oraz nauczycieli akademickich z dr Masgutową, w czasie którego odpowiadała ona na licznie zadawane pytania. Wystąpienie dr Masgutovej było niewątpliwie dużym wydarzeniem, zarówno dla środowiska akademickiego, jak i fizjoterapii opolskiej.

Duże  wrażenie,  na uczestnikach zebrania, wywołała także prezentacja nowoczesnych urządzeń do fizjoterapii, w trakcie której firma Bardo-Med z Krakowa przedstawiła min. aparaty do fizykoterapii holenderskiej firmy Enraf-Nonius.

Dzięki przychylności Władz Uczelni i Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, studenci fizjoterapii mogli wzbogacić swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniu.

Po zebraniu członków odbyło się zebranie specjalistów w dziedzinie fizjoterapii.