Dostęp do bazy tylko dla SFP…

Informacja PTF o braku dostępu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Uprawnienia Administratora KRF - PTF