Dopuszczenie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty do dalszego procedowania

Na witrynie internetowej Sejmu RP pojawiła się skrócona informacja o pracach komisji z dn. 5 listopada 2014 r., w tym także dotycząca ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty bliżej uchwalenia

 

Na witrynie internetowej Sejmu RP pojawiła się skrócona informacja o pracach komisji z dn. 5 listopada 2014 r. Jak możemy już oficjalnie przeczytać:
Komisja zaopiniowała – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu – poselski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw wraz z autopoprawką.
Komisja, po wysłuchaniu przedstawiciela wnioskodawców i przedstawicieli Biura Analiz Sejmowych, a także po przeprowadzonej dyskusji, zaopiniowała projekt jako dopuszczalny.

 

Pełen zapis komunikatu

 

Zgodnie z tym, o czym informowaliśmy już wcześniej, projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty został wniesiony do laski marszałkowskiej przez Posła Dariusza Dziadzio z PSL 23 lipca 2014 r na wniosek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.