Audycja w Radiu Szczecin

W dniu 18 lutego o godz. 20:05 na antenie Radia Szczecin miała miejsce audycja poświęcona ustawie o zawodzie fizjoterapeuty. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii reprezentowane było przez Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego Małgorzatę Marjańską, zaś ze studia w Łodzi w dyskusji brał udział Prezes Zarządu Głównego PTF Marek Kiljański.

Do dyskusji zaproszeni zostali także: konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii dla województwa zachodniopomorskiego Helena Moryksiewicz, Tomasz Strzałkowski ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska , Czesław Hoc – lekarz i europoseł PiS oraz Magda Wiśniewska – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Podstawowym zarzutem kierowanym przez lekarzy przeciw ustawie było pominięcie ich przedstawicieli w procesie rehabilitacji. Fizjoterapeuci odpierali zarzuty jednoznacznie podkreślając, że nigdy nie rościli sobie prawa do stawiania diagnoz lekarskich, bo nie są do tego przygotowani. Lata nauki natomiast pozwalają im dokonać badania funkcjonalnego, na podstawie którego są w stanie, zgodnie ze swoją wiedzą i nabytym doświadczeniem, dobrać odpowiednie zabiegi.

Dr Marek Kiljański jeszcze raz potwierdził, że diagnoza lekarska powinna być podstawą do przeprowadzenia dalszego procesu rehabilitacji, co można było też usłyszeć w ostatnim, puentującym audycję zdaniu.

Audycji można wysłuchać TUTAJ

W ostatnich dniach w mediach ukazało się wiele artykułów, w którym Polskie Towarzystwo Fizjoterapii wypowiadało się na temat argumentów projektodawców ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, wniesionej do Sejmu w dn. 9 lutego 2016. Przypominamy, że projekt dotyczy tylko jednej zmiany w uchwalonej już ustawie – przesuwa jej wejście w życie o dwa lata, nie proponując żadnych innych rozwiązań.

Poniżej linki do materiałów prasowych:

Gazeta Prawna

Poslat News

Gazeta Wyborcza

Polityka Zdrowotna

Termedia

ABC Zdrowie

Medexpress

Rynek Zdrowia

W dniu 22 lutego w Ministerstwie Zdrowia odbędzie się spotkanie, mamy nadzieję, prowadzące do wejścia w życie ustawy zgodnie z nadal obowiązującym harmonogramem, tj. 30 maja 2016 r.