5 grudnia – Katowice – Konferencja fizjoterapeutyczna

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach zaprasza dn. 5 grudnia 2015 roku na ogólnopolską konferencję fizjoterapeutyczną. Patronat naukowy nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach zaprasza dn. 5 grudnia 2015 roku na ogólnopolską konferencję fizjoterapeutyczną:

 

Kompleksowa stymulacja rozwoju dzieci z zaburzeniami funkcji ośrodkowego układu nerwowego – terapia neurorozwojowa we współczesnej praktyce klinicznej”

 

Jednym z kluczowych elementów konferencji jest integracja środowiska związanego z sekcją fizjoterapii w pediatrii. Patronat honorowy nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz europoseł Marek Plura.

 

W trakcie wydarzenia wygłoszone zostaną wystąpienia podejmujące tematykę terapii NDT Bobath, będącej współcześnie wiodącą i powszechnie wykorzystywaną metodą w usprawnianiu dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz metody rehabilitacji Vaclava Vojty, terapii logopedycznej, Neurac, a także zagadnienia KISS Syndrome. Uczestnicy konferencji wezmą także udział w warsztatach praktycznych związanych z wymienionymi powyżej obszarami tematycznymi.

 

W trakcie wydarzenia będzie także możliwość zapoznania się z ofertą specjalistycznego  sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci. Swoją obecność podczas konferencji potwierdziły firmy: Akson, Liw Care Technology, ORTOPRO, MedycznyDlaDzieci, EO Funktion.

 

W trakcie wykładów rozdane zostaną wśród uczestników konferencji upominki ufundowane przez partnerów konferencji.

 

Więcej: http://www.gwsh.pl/fizjokonferencja/

fizjokonferencja-01