25 lat walki o ustawę

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii od 25 lat zabiega o uchwalenie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, która ureguluje zasady wykonywania zawodu. W Europie fizjoterapeuta ma o wiele większe prawa i przywileje niż w Polsce. Dzieje się tak dlatego, że aby wykonywać ten zawód potrzebne jest rzetelne wykształcenie zdobyte na uczelni.

23 lipca 2014 Polskie Towarzystwo Fizjoterapii wraz z Klubem Parlamentarnym Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyło nowy projekt ustawy, który określa kompetencje przyszłego fizjoterapeuty uzależnione od stopnia wykształcenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji zalecamy zapoznanie się z dokumentem na stronie:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-1054-2014/$file/7-020-1054-2014.pdf

Poprawa wizerunku fizjoterapii w Polsce

Odpowiadając na pytanie dotyczące poprawy wizerunku fizjoterapii w Polsce, chcielibyśmy zaznaczyć, że jest to dziedzina ściśle powiązana z medycyną i znacząco wpływająca na zdrowie i życie ludzkie. Odpowiednie wykształcenie fizjoterapeutów pozwoli zatem budować wśród pacjentów wizerunek fachowca, który jest przygotowany do zawodu i z pewnością działa w interesie pacjenta. Możliwość kształcenia i podnoszenia kwalifikacji daje pacjentom pewność, że dobór metody leczenia i sposób wykonywania swoich obowiązków przez fizjoterapeutę przyniesie oczekiwany skutek. Konieczne jest zatem wprowadzenie prostego miernika skuteczności działań terapeutycznych zezwalającego na kontynuację terapii lub jej modyfikację, co potwierdzi słuszność założeń nowego projektu ustawy. W ten sposób całe środowisko zyska w oczach nie tylko pacjentów, ale również obywateli.

Kolejki do specjalistów

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii kilkakrotnie proponowało Ministerstwu Zdrowia zmiany, które usprawniłyby dostęp do specjalistów, ale wprowadzenie tych zmian nie określa aktualnie zgłoszony projekt ustawy. Odpowiednie wykształcenie i kompetencje fizjoterapeuty spowodują, że terapia będzie przynosić zamierzone efekty w krótszym czasie i tym samym skróci się czas oczekiwania na wizytę. W szerszym kontekście kwestia kolejek jest regulowana przez szereg innych ustaw proponowanych przez Ministerstwo. Polskie Towarzystwo fizjoterapii wielokrotnie proponowało przyjęcie rozwiązania polegającego na bezpośredniej możliwości przyjęcia pacjenta skierowanego przez lekarza POZ-u. Tylko skuteczne wykorzystanie wizyty fizjoterapeutycznej – akceptowanej przez NFZ może skrócić kolejkę na fizjoterapię. Przypominam, iż to rozwiązanie zostało zaproponowane przez PTF i funkcjonuje w zapisach NFZ od 2006r. W myśl tych zapisów wizytę fizjoterapeutyczną może zrealizować każdy magister fizjoterapii, i takich sukcesów nie opowiadanych lecz realizowanych przez PTF w ostatnich 15 latach jest znacznie więcej np. jednoznaczne uznanie naszego zawodu jako zawodu medycznego od 2003r., jednolita stawka VAT również dla fizjoterapeutów, „stworzenie” ok. 8000 miejsc pracy dla fizjoterapeutów poprzez zapisy Rozporządzenia MZ w sprawie wymogów dotyczących personelu zatrudnionego w punktach zaopatrzenia ortopedycznego. Sukcesem jest także płatna ( przez NFZ ) wizyta fizjoterapeutyczna.

Akredytacje dla kursów fizjoterapeutycznych

Przyznawanie akredytacji kursom fizjoterapeutycznym określa Regulamin Akredytacji Kursów i Szkoleń, dostępny na stronie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Wniosek o akredytację może złożyć każdy podmiot, który takie kursy organizuje. Członkostwo w Polskim Towarzystwie Fizjoterapii nie jest brane pod uwagę.

Ponieważ prace nad poprzednim projektem ustawy wciąż były odkładane, postanowiliśmy wziąć sprawę w swoje ręce i ponownie złożyć projekt we współpracy z klubem parlamentarnym, co mamy nadzieję będzie miało większą siłę oddziaływania. Zapraszamy wszystkich do konsultacji na temat projektu i mamy nadzieję, iż wnikliwa analiza dokumentu sprawi, że całe środowisko poprze nasze starania.