Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – jak powinna wyglądać karta wizyty w programie do EDM?

Artykuł sponsorowany

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – jak powinna wyglądać karta wizyty w programie do EDM?

Podstawą dobrze przeprowadzonego wywiadu medycznego oraz realizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego ściśle związana jest z odpowiednim przygotowaniem karty wizyty. W wersji internetowej programu do elektronicznej dokumentacji medycznej proces ten zarówno można dostosować do własnych potrzeb oraz zautomatyzować. Powtórzmy to jeszcze raz – obowiązek prawny dotyczący prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej dotyczy także fizjoterapeutów. Zgodnie z ustawą fizjoterapeuta powinien sporządzać dokumentacje medyczną w formie zbiorowej księgi zabiegów leczniczych oraz indywidualną kartę pacjenta (art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty <Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 505>). Dodatkowo, prowadzona dokumentacja medyczna może być udostępniania pacjentowi, ponieważ w oparciu o artykuł 23 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta każdy pacjent ma prawo wglądu do swojej kartoteki. Jak zatem dobra karta fizjoterapeutyczna powinna wyglądać?

Read more

Jak bezpiecznie przechowywać dokumentację medyczną?

Artykuł sponsorowany

Dokumentację medyczną należy przechowywać przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, przez 30 lat w przypadku śmierci pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.). Ta długa perspektywa czasu nakłada na fizjoterapeutę szereg uwarunkowań prawnych mających na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa danych wrażliwych, jakie w kartotece się znajdują. Po tym okresie dokumentację należy zniszczyć w sposób, który uniemożliwi identyfikację pacjenta. W przypadku likwidacji praktyki i wciąż obowiązującego czasu przechowywania dokumentacji zebraną dokumentację należy przekazać do archiwum wskazanego przez ministra ds. zdrowia lub wojewodę.

Read more