Konferencja w Łodzi

Patronat PTF

Jedno miejsce, wielu specjalistów i mnóstwo aktualnej wiedzy – Międzynarodowa Konferencja Naukowa (6 i 7 października 2023, Łódź)

Wczesne wspomaganie rozwoju to tematyka, która dotyczy wielu specjalistów pracujących
z dziećmi. W końcu jego celem jest jak najlepsze wspieranie procesu rozwojowego dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Właśnie dlatego organizowany przez Fundację Kolorowy Świat, cykl konferencji naukowych skupia wielu specjalistów jednym miejscu, tak aby mogli oni wymienić się doświadczeniami oraz aktualizować swoją wiedzę.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
a jej uczestnicy będą mogli zapoznać się między innymi z najnowszymi badaniami dotyczącymi zaburzeń rozwojowych oraz strategiami pomocy terapeutycznej, fizjoterapeutycznej czy neurologopedycznej w tym zakresie.

Read more

Spotkanie Oddziału Dolnośląskiego – 22.09.2023 w Strzelinie

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na Spotkanie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział Dolnośląski

Termin: 22.09.2023 r., (piątek) w godzinach: 16.30 – 18.30.
Miejsce spotkania: Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”,
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin

Program spotkania
1. Przywitanie przybyłych gości – dr Krzysztof Aleksandrowicz – Prezes Oddziału Dolnośląskiego PTF
2. „Evidence based medicine practice” – prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński – V-ce Prezes PTF
3. “Znaczenie współczesnej fizjoterapii urologicznej i uroginekologicznej” –
dr n. o zdr. Lucyna Ptaszkowska (Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Opolski),
dr hab. Kuba Ptaszkowski, prof. Uczelni (Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
4. Propozycja planu spotkań naukowo szkoleniowych Oddziału Dolnośląskiego na najbliższe miesiące – ustalenie osób odpowiedzialnych za organizację spotkania oraz dokładnej daty i miejsca.
5. Sprawy różne
6. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Za Zarząd Oddziału Dolnośląskiego PTF
dr Krzysztof Aleksandrowicz

Fizjoterapia Polska ma 70 pkt MEiN

Na opublikowanej dziś liście czasopism punktowanych MEiN – Fizjoterapia Polska ma 70 punktów. Gratulujemy całej Redakcji, Radzie Naukowej oraz Autorom!!!

Wybory w oddziale Mazowieckim PTF

w dniu 14.06.2023 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału Mazowieckiego PTF powołano nowy Zarząd Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii na kadencję 2023-2027:

Skład Zarządu:
Prezes: Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
  • V-ce Prezes Zarządu: Sebastian Zduński
  • V-ce Prezes Zarządu: Adrian Rogala
  • Sekretarz: Aleksandra Szabert-Kajkowska
  • Skarbnik: Igor Świerkowski
  • Członek Zarządu: Marek Sewastianik
Skład Komisji Rewizyjnej:
  • Przewodnicząca: Joanna Łuczak
  • Zastępca: Dorota Szymańska
  • Sekretarz: Ewelina Hankiewicz
Skład Sądu Koleżeńskiego:
  • Przewodniczący: Romuald Tokarski
  • Zastępca: Wojciech Kaczmarek
  • Sekretarz: Piotr Chyliński
  • Członkowie: Piotr Anchimiuk, Izabela Zielińska

Kongres WP w Dubaju

2 czerwca w Dubaju (Dubai World Trade Centre) rozpoczął się kongres Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Physiotherapy), w której nie mogło zabraknąć przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Z wykładem wystąpił m.in. zespół prof. Jana Szczegielniaka (wiceprezesa PTF), który 3 czerwca o godz. 9:15 czasu lokalnego przedstawił: Assessment of anxiety and depression symptoms among post-COVID-19 patients: impact of an in-hospital comprehensive rehabilitation program. Wykład wygłosiła dr Anna Szczegielniak, a współautorami pracy byli także członkowie Rady Krajowej PTF dr Katarzyna Bogacz i dr Jacek Łuniewski. W Dubaju reprezentowała nas także prof. Magdalena Hagner-Derengowska (wiceprezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTF – na drugim zdjęciu).

1 2 3 4 5 6 46