• SLI 1pabianicka logo

  Pabianicka Konferencja Młodych Naukowców

  Niezmiernie miło jest nam ogłosić, że imprezą towarzyszącą XIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii będzie I Pabianicka Konferencja Młodych Naukowców. W jej trakcie odbędą się dwie sesje, pierwsza przeznaczona dla studentów […]

  Read more »
 • FB 50 rocznicawww

  50 lat w WCPT

  Polskie Towarzystwo Fizjoterapii obchodzi w 2017 roku 50 rocznicę członkostwa w Światowej Konfederacji Fizjoterapii. Obchody jubileuszu planowane są na XIII Konferencję PTF w Pabianicach w dn. 24-25 listopada 2017 roku.

  Read more »
 • fp prenumerata na stronę

  Prenumerata Fizjoterapii Polskiej

  Szanowni Państwo. Rozpoczęliśmy przyjmowanie zamówień prenumeraty na rok 2017. Można je składać za pomocą FORMULARZA ZAMÓWIEŃ FIZJOTERAPII POLSKIEJ Trwają prace nad numerem 4/2016. Pismo ukaże się na przełomie grudnia 2016 […]

  Read more »

IOPTWH – sekcja w ramach WCPT

Międzynarodowa Organizacja Fizjoterapeutów dla Zdrowia Kobiet (IOPTWH) jest oficjalną podgrupą Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT) od 1998 roku. Członkowie IOPTWH to fizjoterapeuci zajmujący się zdrowiem kobiet lub terapią miednicy należący do krajowych stowarzyszeń będących członkami WCPT. W chwili obecnej członkami IOPTWH jest 25 stowarzyszeń krajowych z całego świata.
Zdrowie kobiet jest uznawane za ważną kwestię wymagającą inicjatyw globalnych. Kobiety mają specyficzne problemy ze zdrowiem wynikające z wielu czynników, w tym różnic biologicznych i płci oraz / lub nierówności między mężczyznami a kobietami. Niektóre przyczyny wpływające na zdrowie są unikalne dla kobiet, inne wpływają na kobiety w różny sposób lub też mają podobny wpływ zarówno na kobiety, jak i mężczyzn, ale ze względu na płeć kobiety mogą napotykać trudności z dostępem do opieki fizjoterapeutycznej.
Na całym świecie fizjoterapeuci stosują specjalistyczne metody w zakresie zapobiegania i terapii licznych stanów dotykających w szczególności kobiety. Obejmują one między innymi: nietrzymanie moczu, ciążę, ból miednicy, osteoporozę i inne związane z układem kostnym, leczenie piersi, układu sercowo-naczyniowego i inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego.
Misją IOPTWH jest poprawa opieki zdrowotnej kobiet na arenie międzynarodowej poprzez ułatwianie i promowanie najlepszej praktyki fizycznej terapii kobiet.

Cele IOPTWH to:

 • Rozwój współpracy między fizykoterapeutami zajmującymi się terapią kobiet na całym świecie;
 • Promowanie wyższych standardów i spójności praktyk w zakresie opieki zdrowotnej kobiet przez fizjoterapeutów;
 • Postęp w komunikacji i wymianie informacji między fizjoterapeutami;
 • Zachęcanie do badań naukowych i promowanie możliwości rozpowszechniania nowej wiedzy w dziedzinie zdrowia kobiet,
 • Pomoc krajom członkowskim WCPT w organizowaniu lokalnych sekcji zajmujących się zdrowiem kobiet.

Osoby, które chcą wspierać IOPTHW zapraszamy do kontaktu z sekretarz IOPTWH Melissą Davidson (secretary@ioptwh.wcpt.org). Fizjoterapeuci, członkowie PTF mogą obecnie należeć do grupy „Przyjaciele IOPTWH”.
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie http://www.wcpt.org/ioptwh

Dodatkowe informacje:
Uczestnicy Kongresu WCPT w Kapsztadzie, w RPA mogą wziąć udział w następujących imprezach zorganizowanych lub współorganizowanych przez IOPTWH:

 • 1 lipca – Pre-Congress Course – Management of Pregnancy-related Low Back and Pelvic Girdle Pain(co-organised by IOPTWH & the International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists)
 • 2 lipca – ‘Focus on’ seminar – pelvic floor (14.00-15.30), proposed by IOPTWH
 • 3 lipca – Focused symposium – paediatric pelvic floor (10.45-12.15) co-organised by IOPTWH & the International Organization of Pediatric Physical Therapists
 • 4 lipca – ‘Focus on’ seminar – bone health & fall prevention (10.45-1215) (proposed by IOPTWH)
 • 4 lipca – Networking session for women’s health and pelvic physiotherapists, hosted by IOPTWH (16.00-17.15).

Uczestnicy Kongresu WCPT będą mogli dowiedzieć się więcej o IOPTWH i jego działaniach na stoisku T11 w hali wystawienniczej przez cały czas trwania kongresu.

 

Informację przekazała

Darija Šćepanović

Vice-president of IOPTWH

Ponowne spotkanie przedstawicieli ER-WCPT w Lipsku w 2019 r.

W dniach 16-18 marca 2017 roku w Lipsku odbyła się kolejna edycja targów „Therapie Leipzig”. W ich trakcie odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionu Europa Światowej Konfederacji Fizjoterapii. Dziś (9 maja) na ręce Prezesa PTF, dr. Marka Kiljańskiego wpłynęła informacja podsumowująca o targach i mającym miejsce spotkaniu członków WCPT-ER. Jednocześnie Prezes PTF został zaproszeny na następne spotkanie, które odbędzie się w 2019 roku, jak zwykle w marcu.

Dear Mr Kiljanski,

just a few weeks ago therapie Leipzig 2017 ended with an outstanding result. We experienced an all-time high with a leap in growth of visitors and exhibitors. This year around 16.100 trade visitors (2015:15.300) came from all over Germany to attend the so far largest trade show in its history (354 exhibitors from 11 countries) to inform themselves about the most relevant innovations in the sector. About 3.100 congress participants (2015: 2.850) made use of the broad spectrum of the congress programme for further education purposes in the fields of medical rehabilitation and prevention.
The numbers prove that therapie Leipzig established itself as the leading national trade show for medical rehabilitation especially for physiotherapists.

The WCPT regulars’ table, which was organised by German Association of Physiotherapists (ZVK), together with the Leipziger Messe GmbH, was a great success among the associations which took part. The lively discussion showed that there is an ongoing interest in meeting with other associations from the European Region and that the exchange among each other is very important. Therefore Leipziger Messe will again support the organisation of the regulars’ table and hence provide a platform for exchange of ideas and experiences with the aim of discussing a central topic.

We are already inviting you to take part in the WCPT regulars’ table which will take place during the next therapie Leipzig 07 – 09 March 2019 and look forward to welcoming you in Leipzig.

Kind regards

i.V. Ronald Beyer i.A. Kathleen Landenberger
Project Director Project team

prof. Jan Szczegielniak konsultantem na dłużej

JSkonkrProf. Jan Szczegielniak będzie piastował funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii przez kolejnych kilka lat. Po zakończeniu 6-miesięcznej kadencji wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii otrzymał nominację na kolejną, tym razem 5-letnią.

Serdecznie gratulujemy!

Pismo w sprawie rozporządzenia MZ

W związku z tym, iż 3-4 kwietnia odwoływano postępowania, a już 6 pojawił się oddany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Można z przekonaniem stwierdzić, że ze względu na pośpiech są w nim zawarte elementy, wymagające więcej uwagi i dokonania poprawek.

Celem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, jako jedynego towarzystwa naukowe zrzeszającego fizjoterapeutów jest dbanie o rozwój zawodowy i naukowy fizjoterapeutów, jak i wzrost prestiżu naszego zawodu wśród innych zawodów medycznych, w związku z tym przesłaliśmy w dniu dzisiejszym pismo odnośnie uwag do projektu rozporządzenia.

Warto nadmienić, że konsultacje społeczne odnośnie rozporządzenia skrócono do trzech dni, co również uniemożliwia rzetelną i wnikliwą analizę dokumentu.

rozp 10-4-17-01 rozp 10-4-17-02
Uwagi do projektu rozporządzenia 10.04.2017 - PTF rozp 10-4-17-04

 

Pytania do Prezesa KIF z 15 marca 2017 r

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, dr Marek Kiljański zwrócił się do Prezesa KIF, dr. Macieja Krawczyka z pytaniem dotyczącym dziwnego zapisu w jednej z uchwał. Korzystając z okazji – do bieżącego listu dołączyliśmy poprzednie pisma do Prezesa i Wiceprezesa KIF, licząc, że może tym razem uzyskamy odpowiedzi przynajmniej na te pytania, które po blisko dwóch miesiącach nadal pozostały aktualne.

Pytanie do Prezesa KIF 15 marca 2017

Zebranie Oddziału Opolskiego PTF – 11 marca 2017

Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego odbyło się 11.03.2017r. w Auli Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Zebranie oraz szkolenie było współorganizowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii oraz Polskie Stowarzyszenie Specjalistów.

Czytaj dalej

Prawie darmowa wycieczka do RPA…

Światowa Konfederacja Fizjoterapii (WCPT) poszukuje kandydata, który będzie relacjonował tegoroczny Kongres.

WCPT is looking for a news writer from one of its member organisations to support WCPT’s communications manager in Cape Town from 2nd – 4th July.

The successful candidate will be an experienced journalist who, in exchange for travel to/from and accommodation in Cape Town, will file at least three 400-word stories each day of the event.

In addition to daily newswriting, opportunities will exist to work with video and social media, according to interest, as part of the overall coverage.

Stories will be filed with the communications manager for online publication, covering aspects of the Congress including the opening and closing ceremonies, scientific programme and delegates’ experience of this unique, diverse and global event.

Eligibility:
– journalist working for a WCPT member organisation

– Available to be in Cape Town from 1st – 5th July

– Experience of covering conference events advantageous

To apply, please submit the following:
– A letter of application (1-2 pages) outlining your interest

– Copies or links to five stories published in the last twelve months

– A copy of your journalistic identification or accreditation, if available.

Zgłoszenia w jęz. angielskim należy przesłać na adres biura PTF biuro@fizjoterapia.org.pl do 15 kwietnia 2017 r.

WCPT2017_SoMe_ad_RegAdvRate

1 2 3 4 5 6 29