Światowy Dzień Fizjoterapii

8 września każdego roku przypada Światowy Dzień Fizjoterapii. Został on ustanowiony w 1996 roku przez Światową Konfederację Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy), zrzeszającą ponad 350 000 fizjoterapeutów ze 106 krajów.
Światowy Dzień Fizjoterapii ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat kluczowej roli, jaką spełnia fizjoterapia w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu i chorób wewnętrznych.
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, na wniosek WCTP, od 1999 roku organizuje obchody Światowego Dnia Fizjoterapii w naszym kraju. W ubiegłym roku miały miejsce m.in. spotkania mające charakter zarówno edukacyjny, jak i kliniczny, przygotowane dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. Odbywały się także bezpłatne badania dzieci i młodzieży, które miały na celu diagnostykę wad postawy oraz zniekształceń statycznych ciała.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie godzi w interesy środowiska

Nowy projekt Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, złożony w dniu 22 lipca br.  przez  klub parlamentarny  Polskiego  Stronnictwa Ludowego przy współudziale Polskie Towarzystwo Fizjoterapii,  nie jest wymierzony przeciwko interesom środowiska fizjoterapeutów. Ma on przedstawić uregulowania  wykonywania zawodu oraz działać na korzyść wizerunku fizjoterapii w Polsce.

Czytaj dalej

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Szanowni Państwo,

Chciałbym serdecznie podziękować za  przesłane na mój adres uwagi dotyczące projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Odpowiadając na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości pragnę zwrócić uwagę na intencje autorów projektu ustawy, które związane są z podniesieniem rangi zawodu fizjoterapeuty i uzyskaniu w obecnie obowiązujących ramach prawnych możliwych uprawnień. Mam nadzieję, że przesłane krótkie odpowiedzi pozwolą złagodzić narosłe emocje wynikające z błędnej interpretacji zapisów.

Czytaj dalej

25 lat walki o ustawę

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii od 25 lat zabiega o uchwalenie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, która ureguluje zasady wykonywania zawodu. W Europie fizjoterapeuta ma o wiele większe prawa i przywileje niż w Polsce. Dzieje się tak dlatego, że aby wykonywać ten zawód potrzebne jest rzetelne wykształcenie zdobyte na uczelni.

Czytaj dalej

Odpowiedź na e-maile dotyczące ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Dnia Środa, 30 Lipca 2014 23:49 wojciech kiebzak napisał

Dobry wieczór,
dziękuję za dzisiejszą rozmowę telefoniczną, a teraz za mail, który w pełni spełnia formę współczesnej komunikacji.

Zacznę od tego, że działania w ochronie zdrowia muszą mieć swoje  uregulowania. Tego nie można negować. Proszę więc przestać prowokować swoimi listami i proszę  zacząć pisać uregulowania ustawowe we własnej wersji, wówczas będziemy o  tym rozmawiać.

Czytaj dalej

Stanowisko PTF w sprawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Szanowni Koleżanki i Koledzy fizjoterapeuci,

od początku istnienia Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pracujemy na wprowadzeniem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty formułując jednocześnie autorytatywne argumenty za jej wprowadzeniem. Dobro pacjenta wymaga właściwie przygotowanego fizjoterapeuty. W różnych fazach starań o uregulowanie zasad funkcjonowania naszego zawodu wnieśliśmy 7 projektów profilu zawodowego, z których każdy miał w swojej treści zapisy tworzące spójność kompetencji z przygotowaniem zawodowym. Od zachowania tak sformułowanej wartości odstąpić nie możemy.

Czytaj dalej

1 34 35 36 37