Zebranie w Opolu – 20.10.2018 r.

Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego odbyło się 20.10.2018 r. w Auli Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, podczas którego przeprowadzona została sesja szkoleniowo-dydaktyczna oraz warsztaty.

Podczas zebrania poruszono bardzo ważny temat dotyczący odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeuty, który przedstawił dr Jacek Łuniewski – Konsultant wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Dariusz Banik – Członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów przedstawił projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej w zakresie rejestracji podmiotów leczniczych. Na zebraniu mieliśmy przyjemność gościć dr Marzenę Wiernicką, dr Ewę Kamińską z Oddziału Wielkopolskiego PTF, jak również dr Rafała Trąbkę z Oddziału Małopolskiego.

Po zebraniu odbył się wykład pt.”Koncepcja McConnell, narzędzia pracy fizjoterapeuty – najczęstsze wykorzystanie i korzyści z terapii“. Po części wykładowej zorganizowano warsztaty praktyczne dotyczące leczenia zespołu bólowego w stawie rzepkowoudowym, które przeprowadzili goście z McConnell Institute – Krzysztof Kozioł wraz z Grzegorzem Kuzdro.

Koncepcja McConnell daje nowe spojrzenie na problem przewlekłych dolegliwości bólowych pacjenta, zlokalizowanych w obrębie aparatu ruchu. Założenia koncepcji to wynik autorskich, wieloletnich badań Jenny McConnell, będących połączeniem wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki oraz inżynierii biomedycznej. W metodzie stosuje się Endura TAPE, jest to sztywna taśma, którą cechuje bardzo dobra przyczepność. Oczywiście nad jej opracowaniem czuwała fizjoterapeutka inżynier prof. Jenny McConnell. W codziennej pracy używa ona taśmowania jako biofeedbacku, aby pomóc w korekcji ustawienia i kontroli ruchu pacjentom z dolegliwościami w obszarze rzepki, obręczy barkowej i nie tylko.

Chociaż najczęściej EnduraTAPE stosuje się w zespole rzepkowo-udowym, stabilizacji barku, może być również stosowany w leczeniu ostrych lub przewlekłych bólów krzyża, ostrych urazów kręgosłupa szyjnego, bólów głowy, szyi i ramion, problemów ze stożkiem rotatorów, zamrożonego barku, problemów z biodrem (zapalenia kaletki krętarzowej), urazów więzadeł stawu kolanowego, chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego, tendinopatii rzepki

i Achillesa, zapaleniu ścięgien mięśni piszczelowych, skręceń stawu skokowego, koślawości, czy przy niestabilności stawu kolanowego po rekonstrukcji więzadła krzyżowego.

Korzyści z tapingu wg McConnell obejmują: zmniejszenie bólu, pomoc w leczeniu urazów, korekcje ustawienia stawów i poprawę ich obciążenia, a także umożliwia wcześniejszy powrót do aktywności po urazie.

Sesja szkoleniowa McConnell Institute Polska była zorganizowana przez Oddział Opole Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskie Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii.

Sprawozdanie i zdjęcia: Sekretarz PTF O/O dr Edyta Krajczy