Zalecenia w zakresie opieki nad osobami zakażonymi SARS-CoV-2

Zachęcamy do zapoznania się z polskimi zaleceniami diagnostyczno-terapeutycznymi oraz organizacyjnymi w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2, przedstawionymi przez AOTMiT.

https://www.aotm.gov.pl/www/zalecenia-covid-19/