W łódzkiem konsultantem wojewódzkim dr Marek Kiljański

Dr Marek Kiljański, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i prezes Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii, został wybrany przez wojewodę łódzkiego na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii dla województwa łódzkiego na pięcioletnią kadencję.

Serdecznie Gratulujemy!