Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Sejm RP

9 listopada 2018 r. Sejm RP uchwalił zmiany w ustawie o działalności leczniczej, które były bardzo istotne szczególnie dla fizjoterapeutów. Jeśli Senat uczyni podobnie, a ustawę podpisze Prezydent, fizjoterapeuci będą mieli czas na rejestrację do 31 października 2019 roku.

W pismach, które wysyłaliśmy m.in. do Ministra Zdrowia, Marszałków Sejmu i Senatu czy Premiera Rządu RP podkreślaliśmy konieczność przesunięcia terminu rejestracji w sposób pozwalający na przygotowanie się do nowych przepisów zarówno fizjoterapeutom, jak i organowi rejestrującemu, co zostało uczynione.