Sympozjum PTMŚiW w Łodzi (12-14 grudnia 2019)

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł (PTMŚiW) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w II Międzynarodowym Sympozjum naszego Towarzystwa, pt.: Urazy przeciążeniowe tkanek miękkich oraz złamania zmęczeniowe w sporcie, które odbędzie w dniach 12 – 14 grudnia 2019 r. w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi.

Nasze Sympozjum jest organizowane we współpracy ze Światowym Towarzystwem Mięśni, Ścięgien i Więzadeł (InSMuLT) i uświetni 100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Wydarzenie to zaszczycą swoją obecnością znakomici goście z zagranicy m.in.: Prezes InSMuLT prof. Nicola Maffulli oraz sekretarz doc. Francesco Oliva, nadto znany z leczenia piłkarzy prof. Pier Paolo Mariani, prof. Lars Engebretsen szef Działu Medycyny i Nauki MKOL, prof. Calogero Foti zajmujący się rehabilitacją w sporcie, a także przedstawiciele UEFA – Henrique Jones, Wiceprezes Komisji Medycznej UEFA, Prezes EFSM-y, Markus Walden, lekarz prowadzący program edukacyjny dla lekarzy UEFA, Paul Ackermann zajmujący się osteopatią. W ramach konferencji odbędą się Panele Ekspertów w formule Okrągłego Stołu określające zasady postępowania członków zespołu medycznego w urazach sportowych. Sympozjum będzie zatem znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i podzielenia się aktualną wiedzą w zakresie urazów tkanek miękkich i złamań zmęczeniowych w sporcie.

W trakcie Sympozjum omówimy zagadnienia związane z etiopatogenezą urazów, ich zapobieganiem, diagnostyką, leczeniem, odżywianiem i rehabilitacją.

Do udziału w Sympozjum zapraszamy lekarzy, fizjoterapeutów, studentów i trenerów oraz inne osoby zainteresowane w/w tematyką. W trakcie Sympozjum przewidujemy zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną w postaci warsztatów pierwszej pomocy, badań wydolnościowych, badania USG, ortotyki czy osteopatii dla lekarzy i fizjoterapeutów.

Zachęcamy do zgłaszania streszczeń wykładów, które zostaną wydane w publikacji konferencyjnej. Streszczenia swoich wystąpień prosimy wysyłać na adres biuro@ptmsiw.pl do dnia 08 listopada 2019 r.

W ramach Sympozjum odbędzie się przyjęcie powitalne „Welcome Party” oraz Uroczysta Staropolska Wigilia z prezentami. Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na tych uroczystościach.

Więcej informacji znajdą Państwo:

W imieniu prezesa Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł oraz Komitetu Organizacyjnego serdecznie Państwa zapraszamy.

Rejestracja na Sympozjum już aktywna!

Z poważaniem

Biuro Organizacyjne PTMŚiW