Spotkanie w Opolu – 7 marca 2020

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Oddział Opole zaprasza fizjoterapeutów oraz studentów fizjoterapii na bezpłatny wykład i prezentację praktyczną z zakresu terapii manualnej pt.

“Funkcjonalne skrócenie kończyny dolnej – dylemat fizjoterapeutyczny, czy nie ?”

Spotkanie odbędzie się 7.03.2020r. o godz. 11.00 na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu, przy ul. Prószkowskiej 76. Szkolenie przeprowadzi Mirosław Kapica wraz z Teresą Gniewek.

Program spotkania:

  1. Otwarcie – Marcin Krajczy.
  2. Gość specjalnyPan Mirosław Kapica / OLD MED Kapica Terapia Manualna / “Funkcjonalne skrócenie kończyny dolnej – dylemat fizjoterapeutyczny, czy nie ?”/patrz niżej/.
  3. Warsztaty praktyczne – Pan Mirosław Kapica / OLD MED Kapica Terapia Manualna / oraz fizjoterapeutka/ terapeutka manualna Pani Teresa Gniewek – przedstawienie technik manualnych, które mają istotny wpływ zarówno na wyrównanie długości kończyn dolnych jak i współczynnik asymetrii.


Uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.

Serdecznie zapraszamy!

Prosimy potwierdzić swoje uczestnictwo w warsztatach na adres: ptfoddzialopolski@wp.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji decyduje kolejność zgłoszenia.

http://ptfopole.fizjoterapia.org.pl/

Uwaga, zebranie O/O PTF !

O godz. 10.00 /sala P-9:123/, przed sesją szkoleniową, odbędzie się zebranie członków PTF Oddziału Opole. Temat: „Zaopatrzenie ortopedyczne” – nowe kompetencje fizjoterapeuty.

****

 

“Funkcjonalne skrócenie kończyny dolnej – dylemat fizjoterapeutyczny, czy nie?”

Współczesna fizjoterapia, by nie odbiegała od innych gałęzi medycyny, zobligowana jest do weryfikowania procesów diagnostycznych i decyzyjnych w celu podwyższenia efektywności terapii i minimalizowania skutków popełnionego błędu.

Obiektywizacja w fizjoterapii pozwala ograniczyć lub wręcz wyeliminować subiektywne odczucia terapeuty, a procesy diagnostyczno – decyzyjne oprzeć na rzetelnych badaniach naukowych. Jest więc niezbędnym elementem postępowania terapeutycznego. Badanie współczynnika asymetrii za pomocą platformy stabilometrycznej jest miarodajnym i wiarygodnym sposobem, a sama platforma stanowi doskonałe narzędzie badawcze do monitorowania zmian funkcjonalnych, zachodzących w organizmie, po zastosowaniu wybranych technik manualnych. Badanie współczynnika asymetrii jest badaniem szybkim i łatwym, a poprzez swoją bezinwazyjność, jest procedurą bezpieczną. Badanie to daje wgląd w procesy zachodzące w układzie ruchu, przed , w trakcie i po wykonanej terapii.

Jednym z przejawów zaburzeń postawy ciała jest skośne ustawienie miednicy, a co za tym idzie, pozorne skrócenie kończyny dolnej. Funkcjonalne skrócenie kończyny nie jest skróceniem kostnym, tylko wynikiem kompensacji.

Skrócenie funkcjonalne kończyny dolnej do 1,5 cm, zwyczajowo uznawane jest za normę zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Ogólnie przyjęta, procentowa norma dotycząca różnicy obciążeń kończyn dolnych wynosi 5%.

Z wcześniej przeprowadzonych badań wynika, iż w niemałej liczbie przypadków brak jest korelacji pomiędzy zwyczajowo przyjętą normą w zakresie pozornego skrócenia kończyny, a współczynnikiem asymetrii. Innymi słowy, z jednej strony mamy akceptowalną różnicę długości kończyn dolnych, a z drugiej strony mamy do czynienia z nieakceptowalną różnicą wartości współczynnika asymetrii. W sytuacji stwierdzenia tzw. pozornego skrócenia kończyny, najczęstszą formą pomocy są wkładki ortopedyczne.