Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego

Patronat Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Fundacja Amicus Renis, Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Sekcja Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Nefrologicznym organizują

Tematyka sympozjum jest ważna dla całego środowiska medycznego dążącego stale do poprawy jakości życia osób z chorobami nerek i układu moczowego. Stąd liczymy na udział lekarzy, pielęgniarek, terapeutów zajęciowych oraz rehabilitantów z różnych ośrodków. Zależy nam na wymianie doświadczeń i dyskusji, co w dalszej perspektywie pozwoli na podjęcie współpracy zmierzającej do wprowadzenia rehabilitacji ruchowej w ramy standardowego leczenia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek czy z problemami nietrzymania moczu.

Nadmieniamy, że podczas sympozjum planowane są warsztaty, w czasie których będzie można zapoznać się z metodami oceny zaburzeń napięcia mięśniowego obszaru miednicy a także podstawami treningu funkcjonalnego u mężczyzn po radykalnej prostatektomii.

Szczegółowe informacje o spotkaniu dostępne są na stronie Fundacji Amicus Renis http://amicusrenis.pl/ w zakładce Sympozjum Rehabilitacyjne.

Z krakowskimi pozdrowieniami

Organizatorzy