Przewodniczący sekcji PTF z najlepszym wynikiem specjalizacji

Dr Mateusz Curyło, przewodniczący dwóch sekcji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (Prawa medycznego w fizjoterapii i Fizjoterapii w ortotyce i protetyce narządu ruchu) ukończył specjalizację w zakresie zdrowia publicznego w 2020 roku.

Jak możemy zobaczyć w tegorocznym piśmie gratulacyjnym z Ministerstwa Zdrowia (po naciśnięciu “read more”) dr Curyło zaliczył egzamin najlepiej spośród wszystkich zdających w całym roku kalendarzowym.

Krajowa Rada Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii dołącza się do gratulacji!