Prof. Andrzej Myśliwiec prezesem KR PTF

Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii powierzyło funkcję prezesa Krajowej Rady Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii prof. Andrzejowi Myśliwcowi. Wiceprezesami zostali dr. hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka i dr. hab Jan Szczegielniak, prof. Politechniki Opolskiej.