Potrzebujemy poparcia

Koleżanki i koledzy fizjoterapeuci!

Nie ulega wątpliwości, że nasz protest jest słuszny. Jednak, aby był naprawdę skuteczny i zauważalny potrzebujemy poparcia społecznego. Powinniśmy informować naszych pacjentów o obecnej sytuacji i jej przyczynach, prosząc jednocześnie, aby podpisywali listy poparcia.

Proponujemy ze swej strony następującą treść.

Solidaryzuję się z protestem fizjoterapeutów – najniżej opłacanej grupy wśród zawodów medycznych i popieram wszelkie starania o sprawiedliwe ich traktowanie.

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii