Pismo MZ do KRF

Ministerstwo Zdrowia przesłało do nas informacyjnie pismo, które zostało przekazane do KRF, w którym podkreślony jest brak przeciwwskazań do przeprowadzenia II KZF, a kadencyjność jest nadrzędną zasadą dla Samorządu!

Minister Zdrowia pismo do KRF