Oświadczenie

Rada Krajowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii ze zdziwieniem przyjęła wypowiedź Pani Prof. Małgorzaty Łukowicz, konsultant krajowej w dziedzinie rehabilitacji medycznej, na temat obaw o marginalizowanie roli lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej. Stanowisko to dziwi nas tym bardziej, że niespełna 2 miesiące wcześniej, podczas Kongresu PTF i PTReh w Pabianicach, prowadziliśmy długie i, wydawać by się mogło, konstruktywne rozmowy na temat wzajemnych relacji pomiędzy lekarzami rehabilitacji medycznej a fizjoterapeutami. W rozmowach tych podkreślano wzajemny szacunek do osiągnięć i kompetencji obu środowisk oraz planowano wspólne działania zmierzające do podniesienia jakości świadczeń rehabilitacyjnych dla pacjentów. Wierzymy, że charakter tej wypowiedzi był incydentalny i nie miał na celu dyskredytowania kompetencji innych grup medycznych. Liczymy na dalsze rozmowy i wspólne, profesjonalne działania.