Nowy Zarząd Oddziału Lubelskiego PTF

W Oddziale Lubelskim Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii doszło do zmiany w Zarządzie. Po 16 latach stanowisko prezesa opuścił dr Ireneusz Hałas, któremu serdecznie dziękujemy za długą pracę na rzecz polskiej fizjoterapii.

Nowym prezesem został mgr Marcin Trębowicz (członek Głównego Sądu Koleżeńskiego), wiceprezesem dr Michał Grzegorczyk, sekretarzem dr Beata Wójcik, skarbnikiem mgr Monika Bujała. Ponadto w skład Zarządu Oddziału weszli także dr Łukasz Kozioł oraz dr Adam Topolski.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!