Nowy adres biura PTF

Od 22.05.2020 r. zmienił się adres biura Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii:

ul. Łaska 3/5 pok 108, 95-200 Pabianice.

Jest to także adres korespondencyjny.