Listy gratulacyjne dla prezesa Rafała Trąbki

Dr Rafał Trąbka piastujący funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii od 7 grudnia 2019 r. otrzymał liczne gratulacje. Jako jedni z pierwszych pospieszyli z nimi tuż po wyborach – przewodnicząca ER-WCPT Mary-Esther D’Arcy oraz wiceprzewodniczący Roland Craps.

Prezes otrzymał także listy gratulacyjne z Krajowej Izby Fizjoterapeutów od prezesa dr. Macieja Krawczyka oraz z oddziału małopolskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska (ich treść poniżej) podpisany przez prezesa Grzegorza Gargasa.

gratulacje Pan Rafal Trabka List Gratulacyjny (2)