List Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w sprawie zarządzenia prezesa NFZ

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji również wystosowało pismo dotyczące projektu zarządzenia prezesa NFZ, które obniżało wartość wyceny zabiegów z zakresu fizykoterapii o 50%.

Opinie te są zbieżne z oceną projektu przesłaną do NFZ przez PTF.

Opinia_PTReh_o_zmianach_NFZ_rehabilitacja_lecznicza

Dziękujemy PTReh za udostępnienie pisma.