Szanowni Państwo

Dziękujemy wszystkim fizjoterapeutom, jako przedstawicielom medycznego zawodu zaufania publicznego za wspieranie działań władz terytorialnych i stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia zgodnie z aktualnymi komunikatami.

Zwracamy uwagę, aby ograniczając wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i własną oceną ryzyka, pamiętać o pacjentach, którzy bezwzględnie wymagają naszej pomocy.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii chciałby również podziękować wszystkim diagnostom laboratoryjnym za trud i ryzyko, jakie ponoszą podczas wykonywania swoich obowiązków szczególnie w obecnej sytuacji w naszym kraju.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii