Słownik Biograficzny Fizjoterapeutów Polskich

Koleżanki i Koledzy Fizjoterapeuci!

W celu ocalenia od zapomnienia i upamiętnienia pracy oraz osiągnięć osób, które odegrały znaczącą rolę w rozwoju rehabilitacji i fizjoterapii w Polsce, Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii rozpoczęła w 2016 r. prace nad stworzeniem Słownika Biograficznego Fizjoterapeutów Polskich.

Jest on wyrazem dążenia do opracowania własnych, chlubnych tradycji naszej grupy zawodowej, a także zapoznania innych grup społecznych z wkładem naszych koleżanek i kolegów w rozwój polskiej i europejskiej fizjoterapii.

Słownik obejmuje obecnie już ponad 115 biogramów zasłużonych fizjoterapeutów, działających od czasów najdawniejszych, aż po współczesne pokolenie. Nakreśla przebieg życia oraz zakres i rodzaj działalności polskich fizjoterapeutów. Oparty jest na zweryfikowanych informacjach, aktach osobowych, dokumentach, publikacjach naukowych i popularnonaukowych, wspomnieniach pośmiertnych, informacjach od rodziny i znajomych.

Nadal zwracamy się do Was z prośbą o nadsyłanie biogramów fizjoterapeutów, których poznaliście bądź nadal znacie, a których dorobek zawodowy, naukowy i organizacyjny zasługuje na utrwalenie. Każdy może też przesłać własną notkę biograficzną. Po weryfikacji, biogramy ukażą się w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Zarządu Głównego PTF: http://sekcjahistoryczna.fizjoterapia.org.pl

Na tej samej stronie znajdują się również dokładne informacje dotyczące sposobu zamieszczania biogramów. Słownik w wersji papierowej, będzie ukazywał się w kolejnych tomach historycznych.

Wierzymy, że Słownik Biograficzny Fizjoterapeutów Polskich stanie się z czasem istotnym świadectwem ukazującym społeczeństwu wkład naszych koleżanek i kolegów w rozwój polskiej i europejskiej fizjoterapii, a także będzie inspiracją i zachętą do pomnażania dorobku dla współcześnie żyjących.

Sekcja Historyczna

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Kontakt: http://sekcjahistoryczna.fizjoterapia.org.pl