51 lat PTF w WCPT

Dziś, 8 ptf3-300x236września obchodzimy Światowy Dzień Fizjoterapii, ustanowiony przez Światową Konfederację Fizjoterapii w 1999 roku (WCPT – World Confederacy for Physical Therapy).
WCPT istnieje od 1951 r. została założona przez: stowarzyszenia fizjoterapeutów z Australii, Kanady, Danii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Norwegii, RPA, Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji i USA.
Przypominamy, że 51 lat temu Sekcja Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji, działającej przez 25 lat w strukturach Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, a której spadkobiercą jest Polskie Towarzystwo Fizjoterapii przystąpiło do WCPT, a we wrześniu 1998 także do Regionu Europa WCPT (jubileusz 20-lecia).
Dziś prof. Zbigniew Śliwiński oraz dr Sebastian Zduński są w strukturach zarządu ER-WCPT, gdzie Polska jako jedyny kraj jest reprezentowana przez dwóch przedstawicieli!

Więcej informacji o historii WCPT w trzecim numerze kwartalnika Fizjoterapia Polska.ptf9-300x176