Odznaka dla Grażyny Brzuszkiewicz-Kuźmickiej

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznak honorowych Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Wydarzenie poprowadziła Halina Krajkowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia MUW.

Odznakę honorową “Za zasługi dla ochrony zdrowie” nadaje się za ochronę zdrowia ludności, profilaktykę, promocję zdrowia i oświaty zdrowotnej. Wicewojewoda Mazowiecki – Sylwester Dąbrowski, w imieniu Ministra Zdrowia, wręczył odznakę m.in. członkowi Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Prezes oddziału Mazowieckiego PTF – Grażynie Brzuszkiewicz-Kuźmickiej.

Serdecznie gratulujemy.