35 lat od I Walnego Zgromadzenia PTF i II KZF

Jak donosi nam Sekcja Historyczna PTF 30 maja 2022 minęło dokładnie 35 lat od I Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

I choć powstanie Towarzystwa datuje się na początek lat 60. ubiegłego stulecia, to dopiero w 1987 roku członkom Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem prawo polskie umożliwiło utworzenie samodzielnego stowarzyszenia – Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Data ta zbiegła się z zakończeniem II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, podczas którego nowym prezesem został wybrany przewodniczący OZZPF dr Tomasz Dybek, od wielu lat będący członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Z kolei członkowi Krajowej Rady PTF dr. Jackowi Łuniewskiemu powierzono funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego.

Wielu naszych kolegów zostało wybranych do nowej Krajowej Rady Fizjoterapeutów (Skład KRF – Uchwała 16-II-KZF) oraz do innych organów samorządu fizjoterapeutów.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli m.in. skarbnik Oddziału Wielkopolskiego PTF Maria Czader, prezes Oddziału Podkarpackiego PTF dr Sławomir Jandziś oraz wiceprezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Jędrzej Wierzchowski.

W Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym będą nas reprezentować m.in. członek KR PTF Joanna Adamska oraz przewodniczący dwóch Sekcji PTF (Ortrotyki i protetyki oraz Prawnej) dr Mateusz Curyło.

Wszystkim, którzy będą w najbliższej kadencji pracować na rzecz rozwoju polskiej fizjoterapii w ramach struktur KIF serdecznie gratulujemy.