Odszedł wybitny człowiek

klepsydrazbf

Profesor Bogusław Frańczuk (ur. 24 maja 1947 roku w Krakowie) był specjalistą z zakresu ortopedii i traumatologii i rehabilitacji medycznej. 14 lat temu uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim z ortopedii w 2004 r. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 2005 r. Na przełomie wieków był Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Polskich. W latach 2001-02 piastował funkcję konsultanta ds. rehabilitacji medycznej dla województwa małopolskiego a następnie konsultanta ds. ortopedii i traumatologii (do roku 2007). W latach 2003-2006 był członkiem Komitetu Rehabilitacji, Adaptacji Społecznej i Kultury Fizycznej VI Wydziału Nauk Medycznych PAN. Od 2006 r. był członkiem Rady Centrum Doskonałości IONMED w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN.