Nie żyje Poseł RP Rajmund Miller – Przyjaciel polskiej fizjoterapii

 

Ze smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Posła RP Rajmunda Millera (1954-2024), lekarza i społecznika, jak mało kto znającego problemy polskiej fizjoterapii. Jako absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, posiadał specjalizację z laryngologii. W latach 1990-2011 był radnym miejskim w Nysie oraz Rady Powiatu w Nysie. W 2011 r. po raz pierwszy został posłem na Sejm VII, następnie VIII, IX i X kadencji w okręgu opolskim. W ostatnich dwóch kadencjach był wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Zdrowia.

Już podczas pierwszej kadencji w Sejmie angażował się w rozwiązanie spraw polskiej fizjoterapii. W latach 2011-2015 wraz z dwoma innymi posłami brał aktywny udział w pracach poselskich nad projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. W lipcu 2014 r. rekomendował najpierw projekt ustawy sygnowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, a gdy wystąpiły rozbieżnościami w środowisku zawodowym, był współautorem drugiego wspólnego projektu ustawy, który w październiku tego samego roku miał być złożony przez klub PO. Poseł R. Miller był też członkiem Sejmowej podkomisji, która wiosną 2015 r. rozpoczęła dalsze prace nad wspomnianym projektem ustawy. Efektem prac podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw była ustawa o zawodzie fizjoterapeuty przyjęta przez Sejm RP 25 września 2015 r.

W imieniu fizjoterapeutów bronił ustawy także po jej podpisaniu przez Prezydenta RP, gdy wejście w życie ustawy było zagrożone i sprawy związane z fizjoterapią wróciły ponownie na posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia. W ostatnich latach opowiadał się za rozszerzeniem uprawnień fizjoterapeuty, wg posiadanych kompetencji, podejmował działania dotyczące skrócenia kolejek do fizjoterapeutów oraz aby wynagrodzenie wszystkich medyków było wypłacane wg posiadanych przez nich kompetencji zawodowych, a nie wg kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku pracy.

Polska medycyna straciła specjalistę, polscy pacjenci obrońcę swoich prac, a nasze środowisko zawodowe orędownika fizjoterapii i spraw fizjoterapeutów. Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia i wsparcia. Cześć Jego pamięci.

 

Rola i wyzwania masażu medycznego w XXI wieku – Konferencja w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu rozpoczęła REJESTRACJĘ do udziału w XVI Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowej „Rola i wyzwania masażu medycznego w XXI wieku”.

Konferencja odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2024 r. w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22/24.

Zapisy na konferencję odbywają się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną na stronie https://www.wsbinoz.edu.pl/oplaty-i-rejestracja

Udział w konferencji jedynie po prawidłowym wypełnieniu formularza, przesłaniu dowodu wpłaty oraz otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia udziału w konferencji.

Koszt udziału w konferencji: 400 zł

Prelegenci: bezpłatnie

Zgłoszenia do 03 kwietnia 2024 r.

Program konferencji dostępny pod linkiem:

https://www.wsbinoz.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencja-masazu/program-konferencji

Więcej informacji o konferencji na stronie:

https://www.wsbinoz.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencja-masazu/o-konferencji

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Oświadczenie

Rada Krajowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii ze zdziwieniem przyjęła wypowiedź Pani Prof. Małgorzaty Łukowicz, konsultant krajowej w dziedzinie rehabilitacji medycznej, na temat obaw o marginalizowanie roli lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej. Stanowisko to dziwi nas tym bardziej, że niespełna 2 miesiące wcześniej, podczas Kongresu PTF i PTReh w Pabianicach, prowadziliśmy długie i, wydawać by się mogło, konstruktywne rozmowy na temat wzajemnych relacji pomiędzy lekarzami rehabilitacji medycznej a fizjoterapeutami. W rozmowach tych podkreślano wzajemny szacunek do osiągnięć i kompetencji obu środowisk oraz planowano wspólne działania zmierzające do podniesienia jakości świadczeń rehabilitacyjnych dla pacjentów. Wierzymy, że charakter tej wypowiedzi był incydentalny i nie miał na celu dyskredytowania kompetencji innych grup medycznych. Liczymy na dalsze rozmowy i wspólne, profesjonalne działania.

1 2 3 4 46