Prof. Andrzej Myśliwiec prezesem KR PTF

Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii powierzyło funkcję prezesa Krajowej Rady Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii prof. Andrzejowi Myśliwcowi. Wiceprezesami zostali dr. hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka i dr. hab Jan Szczegielniak, prof. Politechniki Opolskiej.

Zmarł prof. A. Ronikier


Profesor Aleksander Ronikier 1942 – 2023

Wybitny naukowiec, pedagog i działacz sportowy Odznaczony Srebrną Odznaką im. J. Kusocińskiego, Złotą Odznaką im. J. Kusocińskiego, Złotą Odznaką AZS, Srebrną Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Więcej informacji o Profesorze znajduje się na stronie Sekcji Historycznej.

Konferencja w Łodzi

Patronat PTF

Jedno miejsce, wielu specjalistów i mnóstwo aktualnej wiedzy – Międzynarodowa Konferencja Naukowa (6 i 7 października 2023, Łódź)

Wczesne wspomaganie rozwoju to tematyka, która dotyczy wielu specjalistów pracujących
z dziećmi. W końcu jego celem jest jak najlepsze wspieranie procesu rozwojowego dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Właśnie dlatego organizowany przez Fundację Kolorowy Świat, cykl konferencji naukowych skupia wielu specjalistów jednym miejscu, tak aby mogli oni wymienić się doświadczeniami oraz aktualizować swoją wiedzę.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
a jej uczestnicy będą mogli zapoznać się między innymi z najnowszymi badaniami dotyczącymi zaburzeń rozwojowych oraz strategiami pomocy terapeutycznej, fizjoterapeutycznej czy neurologopedycznej w tym zakresie.

Read more

1 2 3 4 5 69