Bezpłatne forum online

W imieniu organizatorów zapraszamy na bezpłatne forum.

Szczegółowe informacje o konferencji, program oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej: www.forumwirusologiczne.pl

Aby dokonać rejestracji, w zakładce „Zarejestruj się” należy wybrać rodzaj uczestnika: „Udział on-line – fizjoterapeuci” i uzupełnić dane osobowe wraz z numerem PWZ.

prof. Bartosz Molik rektorem AWF

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pragnie serdecznie pogratulować prof. dr hab. Bartoszowi Molikowi objęcia funkcji Rektora warszawskiej AWF Józefa Piłsudskiego.

Wśród trzech kandydatów na to stanowisko uzyskał aż 50 spośród 76 możliwych głosów, co wskazuje na ogromne poparcie Kolegium Elektorów.

Więcej o nowym rektorze stołecznej uczelni można przeczytać w Słowniku Biograficznym Fizjoterapeutów.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Gratulacje

Prof. Bartosz Molik i dr. Marek Kiljański podczas Kongresu PTF w Pabianicach w grudniu 2019 r.

Zaproszenie na spotkanie z Adele Levine 23.06.2020

Studenckie Koło Komunikacji Medycznej działające przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zaprasza na spotkanie poprzez Zoom, którego gościem będzie Adele Levine – fizjoterapeutka i autorka książki Run, Don’t Walk.

W ciągu sześciu lat spędzonych w Walter Reed Army Medical Center, Adele Levine rehabilitowała żołnierzy z Afganistanu i Iraku przybywających w coraz gorszym stanie. Wielu z nich Walter Reed uratowało życie – jeśli nie kończyny, a miejsce to stało się światowym liderem w rehabilitacji po amputacji. Książka Run, Don’t Walk, to olśniewająca historia przedstawiająca nieznany świat pełen niezwykłych postaci takich jak emerytowany podpułkownik Jim, który do późna piecze ciasta; bojowy dietetyk; chirurg, który mówi tylko w analogiach farmy; i najtwardszy pacjent Levine’a, dziki, wyzywający Cosmo, który wchodzi z amputowaną jedną nogą, gdyż druga była roztrzaskana. Książka ta, to przede wszystkim poruszający pamiętnik opieki pacjentami. Jest to głęboka historia bólu, odwagi i nadziei. To poruszające wspomnienia opowiedziane przez naocznego światka trudów terapii – Adelle Levine. Wszystkich fizjoterapeutów, wszystkich fanów dobrej literatury i wszystkich, który po prostu chcą posłuchać ciekawej wypowiedzi w języku angielskim, serdecznie zapraszamy.

Nazwa spotkania: Koło komunikacji medycznej

Nazwa grupy: 2

Data spotkania: 2020-06-23

Godz spotkania: 18:30:00 Czas trwania: 1 godz 30 min

Dane do logowania: Meeting ID: 981 1443 0310

Meeting Password: 148635

Tylko dystans społeczny

Jako instytucja, która współtworzyła z Ministerstwem Rozwoju wytyczne dla gabinetów fizjoterapeutycznych, zwróciliśmy się z prośbą o zmianę zapisu o 1 pacjencie na 15 m2, który na obecnym etapie wydawały się zbyt restrykcyjny.

Ministerstwo Rozwoju przychyliło się do naszej sugestii i obiecało dokonanie zmiany. Obecnie w wytycznych nie ma już wspomnianego zapisu. Pozostaje jedynie utrzymywanie dystansu społecznego, jako wystarczające zabezpieczenie.

Obecnie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie wyglądają następująco:

Procedury na czas przed wykonaniem usługi:

 1. Przed wykonaniem usługi rekomendujemy wywiad telefoniczny którego celem jest ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę (w tym celu możliwe jest wykorzystanie załączonej ankiety nr 1 – Ankieta wstępnej kwalifikacji, rekomendowanej przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów).
 2. Nie zaleca się uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne), decyzję podejmuje fizjoterapeuta. Osoba towarzysząca musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent.
 3. Grafik pracy pracowników oraz grafik przyjęć pacjentów należy układać tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się pacjentów w poczekalni oraz w miarę możliwości unikać mieszania się pracowników w przypadku pracy zmianowej. Rekomenduje się utrzymanie co najmniej 2m odległości między pacjentami.
 4. Należy ograniczać poruszanie się pacjentów po przychodni / gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.
 5. Klient/pacjent przy wejściu do gabinetu dezynfekuje lub myje ręce oraz zakłada rękawiczki ochronne. Jeśli istnieje możliwość rozgraniczenia miejsc wyjścia i wejścia – również przy wyjściu należy umożliwić dezynfekcję rąk.
 6. W przypadku usług świadczonych w domu pacjenta, fizjoterapeuta przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę, przyłbice, rękawiczki (zależnie od potrzeb).
 7. Pacjent używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Pacjent przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.
 9. Opiekun małoletniego używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzymuje bezpieczny dystans w trakcie trwania zabiegów.

Procedury w trakcie wykonywania usługi:

 1. W stosunku do pacjentów:
  • Obowiązkowe noszenie maseczek przez pacjentów.
  • Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.
 2. W stosunku do pracowników gabinetu
  • Obowiązkowe noszenie maseczek medycznych bądź przyłbic (rekomendowane maseczki według załącznika nr 3 –  Maseczki Medyczne, opracowanego konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych) przez fizjoterapeutów, oraz rekomendowane noszenie rękawiczek jednorazowych.

Procedury wykonywane po wizycie:

 1. Po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualne elementy urządzeń zabiegowych).
 2. Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny pacjent zostanie obsłużony na tym samym stanowisku. Rekomenduje się wywietrzenia pomieszczenia przed przyjęciem następnego pacjenta.

 

Wszystkie wytyczne dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja