Oferta ubezpieczenia – dla członków PTF specjalne zniżki

Drodzy Fizjoterapeuci!

Do rejestracji praktyki fizjoterapeutycznej wymagane jest obowiązkowe ubezpieczenie OC zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z minimalną sumą gwarancyjną 30 tys. euro na jedno zdarzenie i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczenie takie znajdziecie na stronie https://ptfubezpieczenia.pl w ramach programu ubezpieczeń realizowanego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, który jest odpowiedzią na aktualne oraz przyszłe wymagania ubezpieczeniowe stawiane Fizjoterapeutom. Do niedawna mogli do niego przystąpić wyłącznie Członkowie PTF, dziś jest on otwarty dla całego środowiska fizjoterapeutycznego w Polsce.

Każdy Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii może skorzystać ze specjalnej zniżki!

Read more