Wymóg sprawozdawania wyników oceny funkcjonalnej

W dn. 9 sierpnia 2019 roku Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat dla świadczeniodawców, w którym jest mowa o przygotowaniu systemu informatycznego, umożliwiającego sprawozdawanie wyników oceny funkcjonalnej pacjentów poddanym leczeniu w zakresie rehabilitacji leczniczej (http://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7428.html),

Sprawozdawczość ta ma obowiązywać już od 1 września 2019 r., w związku z czym

zwracamy się do Ministra Zdrowia o wstrzymanie realizacji tego przepisu.

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii stoi na stanowisku, iż tak ważna zmiana powinna być znacznie szerzej komunikowana, tym bardziej, że funkcjonujące u świadczeniodawców systemy informatyczne nie są w tej chwili przygotowane do wprowadzanej zmiany.

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – jak powinna wyglądać karta wizyty w programie do EDM?

Artykuł sponsorowany

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – jak powinna wyglądać karta wizyty w programie do EDM?

Podstawą dobrze przeprowadzonego wywiadu medycznego oraz realizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego ściśle związana jest z odpowiednim przygotowaniem karty wizyty. W wersji internetowej programu do elektronicznej dokumentacji medycznej proces ten zarówno można dostosować do własnych potrzeb oraz zautomatyzować. Powtórzmy to jeszcze raz – obowiązek prawny dotyczący prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej dotyczy także fizjoterapeutów. Zgodnie z ustawą fizjoterapeuta powinien sporządzać dokumentacje medyczną w formie zbiorowej księgi zabiegów leczniczych oraz indywidualną kartę pacjenta (art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty <Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 505>). Dodatkowo, prowadzona dokumentacja medyczna może być udostępniania pacjentowi, ponieważ w oparciu o artykuł 23 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta każdy pacjent ma prawo wglądu do swojej kartoteki. Jak zatem dobra karta fizjoterapeutyczna powinna wyglądać?

Read more

35 lat Wydziału Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Szanowni Absolwenci Wydziału Rehabilitacji, specjalizacji i kierunku rehabilitacja ruchowa oraz gimnastyki leczniczej,

Szanowni Koleżanki i Koledzy Fizjoterapeuci,

Historia kształcenia specjalistów rehabilitacji i fizjoterapii w AWF Warszawa ściśle związana jest z historią polskiej rehabilitacji. Już w 1954 r. dla szkolenia przyszłych kadr powstał przy AWF Warszawa Zakład Rehabilitacji Leczniczej z siedzibą w Konstancinie. Konsekwentny rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz wzrost prestiżu rehabilitantów w środowisku medycznym doprowadził do powstania w 1984 r. Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Był to pierwszy w Polsce Wydział kształcący specjalistów rehabilitacji. Organizację nowego Wydziału Rektor prof. Tadeusz Ulatowski powierzył dr Andrzejowi Zembatemu. Pierwszym Dziekanem Wydziału w latach 1984-1987 był Prof. Andrzej Seyfried, a następnie profesorowie: Aleksander Ronikier (1987-1993), Elżbieta Promińska (1993-1998), Jerzy Grossman (1998-1999), Zbigniew Lew-Starowicz (1999-2005), Janusz Domaniecki (2005-2012) oraz Andrzej Kosmol (2012-2016). Rozwój rehabilitacji w AWF związany był ściśle ze Stołecznym Centrum Rehabilitacji (STOCER) w Konstancinie i wybitną postacią Prof. Mariana Weissa. Istotny wpływ na kształt i poziom przygotowania przyszłych rehabilitantów miały wpływ wybitne postaci, a wśród nich m.in. doc. Maria Kutzner-Kozińska, prof. Andrzej Zembaty, dr Jerzy Beck.

Wydział Rehabilitacji może poszczycić się wieloma sukcesami m.in. uzyskaniem pełnych praw akademickich, kategorii A w ocenie parametrycznej jednostek. Wydział rozszerzył kształcenie na kierunki pielęgniarstwa oraz terapii zajęciowej.  

Gorąco zapraszam wszystkich Absolwentów, Pracowników i Studentów, którym bliskie są więzi z Uczelnią i Wydziałem Rehabilitacji na uroczystości Obchodów 35-lecia powstania Wydziału. Uroczystości zostały zainaugurowane w marcu 2019 roku Forum Praktyków Skoliozy. Przez kolejne miesiące planowany jest cykl konferencji i spotkań organizowanych przez silny zespół pracowników Wydziału Rehabilitacji. Kulminacyjnym momentem obchodów 35-lecia będzie planowane na 15 listopada 2019 roku Forum Praktyków Pediatria, podczas którego zorganizowana zostanie uroczysta sesja jubileuszowa. Wieczorem będziemy mieli przyjemność świętować jubileusz podczas Balu Rehabilitacji. Z kolei w dniu 16 listopada 2019 roku odbędzie się VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa podczas obchodów 35-lecia Wydziału Rehabilitacji.

Bartosz Molik

Wojciech Kiebzak doktorem habilitowanym

Jak już pisaliśmy w lipcu na naszym profilu FB, w dn. 14.06.2019 r. Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego podjęła Uchwałę o nadaniu dr Wojciechowi Kiebzakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie – nauki o zdrowiu.
Pan dr hab. Wojciech Kiebzak pełni funkcję Kierownika Działu Fizjoterapii i Konsultanta Kliniczno-Naukowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach oraz jest Rzecznikiem Dyscyplinarnym Krajowej Izby Fizjoterapii i Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Fizjoterapii to były członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i były prezes oddziału Świętokrzyskiego PTF, obecnie jest członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego w strukturach towarzystwa.

Serdecznie gratulujemy!!!

Mistrzostwa Polski Fizjoterapeutów w kolarstwie szosowym 2019

W dn. 4 sierpnia 2019 roku w Inowrocławiu odbył się pierwszy etap kolarskich mistrzostw Polski fizjoterapeutów – wyścig szosowy. Zawody były częścią II Memoriału Wiesława Szczepańskiego.

Wyścig odbywał się pod patronatem m.in. Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Wyniki Pań:
1. Marynowska Iwona – Mistrzyni
2. Wasilewska Martyna
3. Stępowska Justyna

Wyniki Panów:
1. Ziułek Michał – Mistrz
2. Wolański Adam
3. Wyszyński Mateusz

Mistrz wśród fizjoterapeutów – Michał Ziułek okazał się być najlepszy wśród wszystkich startujących w Memoriale, zaś wicemistrz Adam Wolański zajął najniższe miejsce na podium.

W kategoriach wiekowych u Fizjoterapeutów (ze względu na niewielką liczbę startujących Fizjoterapeutek była tylko klasyfikacja generalna):

do 35 lat
1. Dzięgielewski Mateusz
2. Świerczyński Marcin
3. Kozinoga Mateusz

35-50 lat
1. Baranowski Marcin
2. Jurek Dawid
3. Grzywacz Radosław

50+
1. Marcinkowski Piotr
2. Gwóźdź Andrzej
3. Milko Dariusz

Wielkie słowa uznania należą się współorganizatorom wyścigu z oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTF Dariuszowi Fielkowi i Jędrzejowi Wierzchowskiemu (na pierwszym zdjęciu wraz z prezesem ZG PTF Markiem Kiljańskim).

Nagrodzonym, jak i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

GALERIA:

 

31 lipca 2019 r. pojawiła się nowa lista czasopism punktowanych

Na nowej liście czasopism punktowanych (w którym ujęto czasopisma z całego świata), zgodnie z oczekiwaniami, znalazło się miejsce między innymi dla oficjalnego kwartalnika Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – Fizjoterapii Polskiej.

W 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniło nasz tytuł na 6 pkt, od 2016 mamy ich 10. W 2019 jest już 20 punktów, ale redakcja obiecuje, iż dołoży wszelkich starań, aby liczba ta stale rosła wraz z kolejnymi ewaluacjami.Na nowej liście czasopism punktowanych pojawiły się wyłącznie czasopisma indeksowane w bazach Scopus i Web of Science. Dodatkowo znalazło się 500 czasopism z programu “Wsparcie dla czasopism naukowych”, którego celem było wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, lecz publikujących artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym.

Fizjoterapia Polska nie musiała korzystać z takiego wsparcia – jest indeksowana w bazie Scopus. Pomysłodawcą, a obecnie dyrektorem zarządzającym czasopisma jest dr Marek Kiljański, prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, zaś redaktorem naczelnym prof. Zbigniew Śliwiński, wiceprezes PTF.